Alle produkter, maskiner, automater og serviceydelser leveres af Delicate Coffee ApS – medmindre andet er aftalt. Leveringstid fastsættes/aftales i forbindelse med aftaleindgåelsen. En eventuelt forsinket levering berettiger ikke køber til annullering af indgået aftale/ordre eller krav om nogen form for erstatning.